Veelzijdige en positieve verandering

In 2023 hebben we bij YouBeDo weer bijdragen geleverd aan diverse goede doelen en inspirerende projecten. Met een totaalbedrag van ruim € 80.000 hebben we ook afgelopen jaar weer onze missie kunnen uitdragen: positieve verandering stimuleren en de wereld een beetje mooier maken. Een overzicht van de donaties 2023.

Het totaalbedrag dat we in 2023 doneerden bedraagt €  83.641,93. Dit bedrag splitsen we op in losse donaties aan goede doelen en donaties aan specifieke projecten. 

Losse donaties 2023

Vorig kalenderjaar hebben we een totaalbedrag van € 27.031,30 verzameld aan losse donaties. Hierbij hebben onze klanten gekozen voor een goed doel om geld aan te doneren. 

Projecten

Een substantieel deel van onze totale donaties, € 56.610,63, doneren we aan specifieke projecten. Goede doelen kunnen bij ons projecten aanmelden. Zo’n project geeft inzicht in wat het goede doel daadwerkelijk doet met het geld. Van studieboeken tot hulpmiddelen en van opleidingsmogelijkheden tot hulp bij armoede. 

Veelzijdigheid

We lichten een aantal projecten uit, die in 2023 hun doelbedrag hebben behaald. Deze geselecteerde projecten illustreren de veelzijdige impact van onze donaties en benadrukken de tastbare verbeteringen die we gezamenlijk voor elkaar krijgen.

Donaties 2023

€ 5000
Geef straatkinderen een toekomst via les bij een ‘Mobile School

Ongeveer 150 miljoen kinderen over de hele wereld groeien op in moeilijke omstandigheden. Dat maakt ze kwetsbaar en ze hebben nauwelijks vooruitzicht op een goede toekomst. Bij een Mobile School krijgen ze spelenderwijs onderwijs. Zo ontdekken ze wat hun talenten zijn. Dit in een veilige omgeving met spel- en lesmateriaal dat op de realiteit van de straat is afgestemd. Onderdeel van een Mobile School is een stel uitschuifbare schoolborden op wielen. Zo kan een (lokale) jeugdwerker de delen van de stad bereiken waar hulp het hardst nodig is. Met € 5000 kan de Khazana Foundation lesmateriaal ontwikkelen over geldzaken. Zowel het materiaal voor de kinderen als voor de ‘docent’ zijn straks gratis beschikbaar. Zo zijn de lessen snel en gemakkelijk beschikbaar voor jeugdwerkers in meer dan dertig landen. Daardoor kan er continu impact gemaakt worden!

€ 1050
50 Boeken voor jongeren in Togo

Op het Nelson Mandela College in Kpékpéta is een heel kleine bibliotheek, bestaande uit tweedehands boeken afkomstig van donaties in Nederland. Met het behaalde doelbedrag kan Stichting Tomoka Support zorgen voor meer mooie boeken, geschikt voor jongeren van 12-18 jaar. Al lezende kunnen ze zich de Franse taal sneller eigen maken, aangezien Frans niet hun moedertaal is, maar wel de officiële taal van het land.

€ 2500
Geef kinderen in armoede ook een schoolreisje

Voor € 2500 kunnen 5 scholen met meerdere klassen van kinderen die nooit hun wijk uitkomen, geen fiets hebben en nog nooit met het OV zijn geweest op schooluitje naar Naturalis mét gehuurde bus. Een project van het Jeugdeducatiefonds. 

25 Ghanese vrouwen starten als biologische boerin.
€ 2080
Help 25 vrouwen starten als biologische boerin in Ghana

Voor € 2080 kunnen 25 Ghanese vrouwen aan de slag als biologische boerin. Zij krijgen daarvoor het juiste gereedschap, training en mentoring. De vrouwen leren biologisch boeren voor eigen consumptie en voor de verkoop. Na deze trainingen helpt een mentor hen verder, wanneer ze vragen hebben of moeilijkheden tegenkomen. De verwachting is dat deze vrouwen al na één jaar 70% meer groenten kunnen oogsten! Dat betekent dat deze vrouwen niet langer in extreme armoede leven. Het betekent genoeg te eten voor het hele gezin, extra inkomen door de verkoop, en dus geld voor een betere woning, onderwijs en zorg.

€ 3000
Ondersteun 50 mbo-studenten met een sollicitatietraining

Jezelf voorstellen, oogcontact maken en vragen stellen. Het klinkt zo simpel als wat, maar je moet het wel even weten. Jongeren die opgroeien in een omgeving met veel sociaaleconomische achterstand en weinig rolmodellen weten vaak niet wat ze van een sollicitatiegesprek kunnen verwachten. Doordat ze vaak niemand hebben die hun vertelt wat de sociale codes zijn in het werkende leven, weten ze niet hoe ze zich moeten voorbereiden op een sollicitatiegesprek. Tijdens een sollicitatietraining krijgen 50 mbo-studenten advies van professionals uit het bedrijfsleven en oefenen ze klassikaal sollicitatiegesprekken. De training heeft als doel om een positief effect te hebben op de houding en vaardigheden van een student om succesvol een stage of baan te verwerven. 

Ondersteun 50 mbo-studenten met een sollicitatietraining.
€ 2500
Draag bij aan de bouw van een bibliotheek in Malawi

“Met € 2500 kunnen wij de bouw van een kleine bibliotheek op ons projectterrein in Malawi afronden. Hier kunnen studenten boeken of laptops lenen”, vertelt Johan Pijnenborg van OneHeartMalawi. De stichting ondersteunt Malawianen in hun groei naar zelfredzaamheid. 

€ 2500
Schoolboeken voor middelbare scholieren in El Salvador

Veel kinderen in El Salvador groeien op in armoede. Slechts 53% gaat na de basisschool naar de middelbare school. Kinderen en jongeren stoppen met school om te gaan werken en een inkomen te verdienen voor zichzelf en hun familie. WereldOuders wil hier verandering in brengen, omdat onderwijs juist kan helpen om de armoedespiraal te doorbreken. Daarom ondersteunen wij kinderen en hun families, o.a. door hen gratis kwaliteitsonderwijs aan te bieden. Hiervoor zijn wij afhankelijk van giften. Om de onderwijskwaliteit te behouden willen we graag nieuwe boeken aanschaffen. Voor € 2500 kan Stichting WereldOuders schoolboeken aanschaffen voor 95 leerlingen in El Salvador.

€ 2500
Basketbal-shirtjes voor kinderen en jongeren in een rolstoel

Basketbalwedstrijden moeten in echte shirtjes gespeeld worden, waarom zou dat bij kinderen en jongeren in een rolstoel anders zijn? Hoe mooi zou het zijn dat deze helden ook schitteren in echte basketbalshirtjes. Voor € 2500 kan sportclub Only Friends hun jonge leden met een beperking in echte basketbalshirtjes hun rolstoelbasketbalwedstrijden laten spelen.

Toekomst

De donaties 2023 geven een mooi voorbeeld van de impact die we maken en willen blijven maken. Bij YouBeDo kijken we uit naar een toekomst vol donaties, impact, inspirerende projecten en mooie goede doelen. Samen bouwen we aan een wereld waarin boeken niet alleen verhalen vertellen, maar ook de wereld elke dag een beetje mooier maken.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *