Retourneren

Retourneren en het herroepingsrecht

Herroepen mag binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst. Binnen die termijn heb je het recht om de overeenkomst te herroepen. Retourneren mag dan zonder opgave van redenen. Deze herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na ontvangst. Met ander woorden: de termijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop jij het artikel fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dien je ons dit via een ondubbelzinnige verklaring te laten weten. Je kan ons daarvoor, bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail, op de hoogte stellen van je beslissing. Hiervoor kun je gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping. Daartoe ben je niet verplicht. Je kunt ook het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen. Je kan deze dan opsturen via onderstaand formulier. Of dit formulier downloaden (modelformulier voor herroeping)  en ons toesturen via klantenservice@youbedo.com.

Bepaalde producten of diensten zijn uitgezonderd van het herroepingsrecht. Dit geldt voor:

  • Makkelijk kopieerbare producten – zoals games, dvd’s en cd’s – kunnen niet geretourneerd worden indien de verzegeling na levering is verbroken;
  • E-books. Deze producten worden namelijk, met jouw toestemming in het bestelproces, direct geleverd. Je ziet daarbij af van het herroepingsrecht.

Gevolgen van herroeping 

Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen, inclusief leveringskosten, binnen 14 werkdagen van ons terug. Dat geldt voor alle kosten die je tot dat moment hebt gemaakt.

Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht. Voor de terugbetaling rekenen we geen extra kosten.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen. Of tot je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden.

Je dient de goederen onverwijld terug te sturen naar ons. In ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag dat je ons hebt laten weten dat je de overeenkomst herroept. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor jouw rekening.

Je bent aansprakelijk voor waardevermindering die het gevolg is van het gebruik dat verder gaat dan nodig is om de werking ervan vast te stellen.

<Retourformulier>

Aan: YouBeDo.com, Postbus 1370 – 6501BJ Nijmegen, klantenservice@youbedo.com Ik/wij deel/delen je hierbij mede dat ik/wij onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst herroep/herroepen

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om je mededeling betreffende je uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.